Smøring

Der bør en gang om året foretages smøring af alle bevægelige dele ved hængsler og lukke- og låsebeslag. Ved rene metalforbindelser smøres med syrefri olie, der kan påføres med oliekande, injektionssprøjte eller fra spraydåse med tyndt rør. Ved bevægelige forbindelser mellem metal og plast smøres med et glidemiddel, f.eks. stearin.

Sådanne forbindelser forekommer ved glideskinner af forskellig type, og det er vigtigt for funktionen, at der også sikres renholdelse af skinnernes glideflader.

Justering

Når plastelementerne har været i brug i et stykke tid, kan det være, at de bør justeres for at få en bedre og nemmere funktionsdygtighed. Klik nedenfor på det element, du ønsker at justere, og du vil finde en vejledning i, hvordan du gør det.

Dør

Justering af dørhængsel

Justering af fallerigle-blik

Kipskydedør

Rammen kan justeres både i højde og sideretning ved at stille på de beslag, der fastholder kørehjulene til rammen. Beslagene bliver tilgængelige, når dækkappene forneden klipses af. Rammens pres mod tætningslisterne kan reguleres ved at dreje låserullerne med en stor skruetrækker. Drejning med uret mindsker trykket mod tætningslisten, men det øges ved modsat drejning. Når døren er lukket, skal presset mod tætningslisterne være lige stort hele vejen rundt. Dette kontrolleres ved at trykke udad på rammen ud for alle lukkepunkterne. Rammen skal kunne fjedre ganske lidt. Kan den ikke det, skal trykket mindskes (drejning af låserulle med uret). Er fjedringen for stor, drejes låserullen mod uret.

Elementer i DANLINE-systemet

Justeres i hængslerne med en hængselsvrider.

Menu