Krav til flugtveje og redningsforhold

I Bygningsreglementet er der en række krav til flugtveje og redningsforhold (se mere her).

Men når du køber nye vinduer, skal du ikke blot være opmærksom på flugtveje og redningsforhold fordi det nu engang står i Bygningsreglementet, men fordi det er en brandgod idé at overveje det nøje. Brænder det, skal du og din familie nemlig kunne komme ud gennem en flugtvej eller en redningsåbning direkte til det fri, eller rummet skal have to døre, som fører til hvert sit rum, hvori der er redningsåbning til det fri. I de fleste soveværelser, børneværelser og lign. opholdsrum er der typisk kun en indvendig dør og et vindue, og det er altså her, at vinduet skal opfylde visse målkrav for at kunne være lovlig som redningsåbning – for at der er ubesværet passage igennem det, både ud og ind. Redningsfolk skal nemlig også kunne komme ind.

Følgende mindstemål for vinduer som flugtvej eller redningsåbning er:

En fri højde (h) og bredde (b) på tilsammen 1,5 m, hvor hverken højde eller bredde må være mindre end 0,5 m. Højden skal dog være mindst 0,6 m, hvis underkanten af vinduet er mere end 2 m over jorden.

Derudover skal vinduet være nemt at åbne og skal kunne sættes fast i åben position, ligesom højden fra gulv til underkant af vinduet ikke må være over 1,2 m.

Dette skal du huske at tænke på, når du overvejer, hvordan dine nye vinduer skal se ud. For det vil sige, at både størrelsen og udformningen på vinduerne skal tages i betragtning på én gang. Og måske skal der en løs post i nogle af dine nye sidehængte vinduer i stedet for en fast. Men er du i tvivl, ring til os og lad os rådgive dig – vi skal nok finde en løsning, så du også bliver glad for dine nye vinduer fra Ventisol a/s.

Menu