Døre

Døre fastgøres efter samme princip som vinduer, nemlig at afstanden mellem fastgørelsespunkterne ikke må overstige 700 mm. Dette gælder både lodret og vandret. For sidekarme gælder, at der fra karmhjørne til fastgørelsespunkt skal være mindst 150 mm. Samme afstandskrav gælder for afstanden mellem fastgørelsespunkt og vandret eller lodret post.

Se illustration for yderligere information.

Ved elementbredder under 1000 mm kan fastgørelse i over- og underkarm undlades. Dog skal der altid anbringes blivende støtteklodser ved hver fastgørelse i hængselsiden og bag låseblikket i grebssiden samt under dørtrin.

Døre med dørpumpe monteres, så rammen i låsesiden har anslag med karmen først i bund og derefter ved toppen. I lukket stilling skal der være samme tæthed ved top og bund.

Bære- og støtteklodser for døre

Ud over de markerede støtteklodser skal der altid i hængselsiden anbringes en støtteklods ved hver fastgørelse. Det samme gælder ved låseblik i grebssiden.

Se illustrationer her:

Justering af dørhængsler

Efter montagen af en dør er det meget vigtigt at justere dørhængslerne. Se her hvordan:

Menu