Vigtigt ifm. aflevering

Inden afleveringen til bygherren skal den, der er ansvarlig for montagen, sørge for

  • at tætningslister, beslagdele og false er rengjorte for mørtel og anden byggesnavs,
  • at oplukkelige rammer er justeret til korrekt frigang,
  • at hængsler og lukkebeslag er justeret til korrekt friktion,
  • at brugerne er instrueret i den rette betjening af elementerne
  • at beskyttelsesfolien på profilerne er fjernet, eller at der er blevet oplyst om, at den bør fjernes senest 3 måneder efter montagen.
Menu