De rigtige mål – hver gang!

Når du bestiller dine nye plastvinduer og –døre hos os, er det vigtigt, at vi ”taler det samme sprog” med hensyn til størrelsen på elementerne, så vi undgår, at du ikke kan få elementerne til at passe i dine murhuller, når de skal monteres.

HULMÅL er murhullets størrelse, dvs. bredde fra yderkant til yderkant på hullet og højde fra overkant til underkant på hullet. Husk i denne forbindelse på, at skal du have nye vinduer til et gammelt hus, bør målet tages flere steder i hullet, da der er risiko for, at hullet er skævt, og at du så er nødt til at regne med det mindste mål.

UDVENDIGT KARMMÅL er det mål, som vi altid opgiver elementernes størrelse i, nemlig et mål, der giver plads til ca.12 mm fuge i hver side af elementet, altså hulmålet minus 24 mm, afhængigt af, hvor meget fuge, der ønskes eller er nødvendigt.

Se også denne illustration, der ligeledes giver forståelse for et par andre af vinduesbranchens fagudtryk:

Det er også meget vigtigt, at vi er enige om, hvorvidt det er bredde eller højde på elementet, der er tale om. Når vi taler om mål, nævner vi altid bredde først og derefter højde.

Menu