PVC – for miljøets skyld

Vores profilleverandør VEKA arbejder med et helt enestående miljøkoncept – lige fra produktion af profilerne til recycling af gamle plastvinduer og –døre. For netop i den komplekse, industrielle produktionsproces er det nødvendigt – og en god anledning til – at minimere skaderne på vores miljø i hele arbejdsforløbet.

Og her har råstoffet PVC afgørende fordele. Dette begynder allerede ved den miljøskånende produktion på grundlag af de mest moderne produktionsmetoder og fortsætter med en energibesparende forarbejdning. Lukkede kredsløb reducerer energi- og vandforbruget. F.eks. bliver det regnvand, der lander på fabrikkens åbne flader, renset i eget renseanlæg og tilført fabrikkens interne vandkredsløb.

Også ved genanvendelsen af gamle plastvinduer og –døre er VEKA toneangivende i branchen. Allerede i 1993 blev datterselskabet VEKA Umwelttechnik GmbH grundlagt - Europas mest moderne recyclinganlæg for komplette PVC-vinduer og –døre. I dette anlæg bliver de forskellige materialer i PVC-elementerne genvundet og sorteret i en fuldautomatisk proces, og PVC’en bliver uden kvalitetsforringelse brugt til produktionen af nye PVC-profiler ligesom de øvrige materialer også indgår i genanvendelseprocesser.
Alle bygningselementer af PVC er dermed et værdifuldt råmateriale – og hører ikke til på lossepladsen. Det PVC-affald, der i vores produktion opstår ved opskæringen af PVC-profilerne, bliver selvfølgelig også sendt til VEKA Umwelttechnik for genanvendelse i råstofkredsløbet.

Sidst, men ikke mindst, er det også godt for miljøet, at PVC-elementer ikke skal males og ikke skal vedligeholdes med andet end lette rengøringsmidler og vand.

Se mere om VEKA Umwelttechnik GmbH her