Garanti

Ventisol a/s er medlem af Vinduesindustrien, og de DVV-mærkede vinduer og døre, du køber hos os, er derfor dækket af Vinduesindustriens garantiordning. Det vil sige at skulle der vise sig fabrikations- eller materialefejl ved et produkt inden for fem år efter levering, er vi forpligtet til at udbedre disse eller levere et nyt produkt.
Som overbygning til garantierklæringen har Vinduesindustrien etableret en garantisikringsordning, som betyder, at private forbrugere er sikret for op til kr. 200.000, hvis en leverandør ikke kan eller vil leve op til sine garantiforpligtelser.
Det er endvidere muligt at klage til Byggeriets Ankenævn, hvis en leverandør har afvist at behandle en reklamation. Vinduesindustriens medlemmer er alle forpligtet til af følge afgørelser truffet af  Byggeriets ankenævn.

Se hele garantierklæringen her