CE-mærket –

hvad betyder det?

Fra den 1. februar 2010 skal alle vinduer og yderdøre, der bringes på markedet i hele EU, være CE-mærket.

Uanset standarden er det dog kun et lovkrav at deklarere de egenskaber, der er reguleret ved lov i det land, hvor produktet markedføres. For vinduer og yderdøre som markedsføres i Danmark er der lov om, at man skal deklarere produkternes energiegenskaber, som krævet i Bygningsreglementet.

CE-mærket angiver ydeevner såsom energiegenskaber, luft- og vandtæthed m.m. og kan bruges til at sammenligne producenternes produkter. Med CE-mærkningen sikrer man, at ydeevnen er bestemt på det samme grundlag i hele EU.

CE-mærket er ikke et "kvalitetsmærke" i gængs forstand - det fremhæver ikke det ene produkt frem for det andet, idet alle produkter skal have et CE-mærke. Ligeledes stiller CE-mærkningen ikke, som DVV, krav til forarbejdning, overfladebehandling, finish m.m.

Find flere oplysninger om CE-mærkningen her!